På dessa skivor finns -  Du har mitt liv i din hand

             
 

    

1980     GoodWill    GWLP 2036  
             
 

    

1992     GoodWill     3157 2