På dessa skivor finns -  Det är juletid

             
 

    

1966     Philips    PF 350 275

 
             
 

    

1966     SONORA     RED 1

 
             

 

    

1970     SONORA     6394 024