På dessa skivor finns -  Därför viskar jag ditt namn

             
 

    

1998     NMG     1447 1

 
             
 

    

1998    NMG   3258 2

 
             
 

    

1998     NMG     982 2

 
             
    2007   EMI    CMCD 6476