På dessa skivor finns -  Dansen går fru Andersson!

           
    1970      Philips     6316 004

             
    1971    Philips     6015 014

             
    1971     SONORA    6394 051

             
    1993     Philips     514 999-2

         
    1993     Philips     514 999-2