På dessa skivor finns -  Beväringa

             
 

    

1970     Philips     6316 011

 
             
 

    

1971    SONORA     6394 082

 
             
 

    

1991     Philips     848 637-2

 
             
    2005     Universal Music    848 637-2