På dessa skivor finns

Ack Värmeland du sköna

   

(Trad.arr. Sven-Ingvars)

   
   

1967   SvenskAmerican    SAS 1016

 
             
   

1967   SvenskAmerican     SAEP 504

 
             
   

1967   SvenskAmerican    SABLP 005

 
             
   

1967   Music For Pleasure    MFP 50135

 
             
   

1979  Minnenas Melodier    MMLP 5

 
             
   

1991 Sonet    SPCD-37

 
             
   

1997    Philips    536 743-2

 
             
   

2019   Metronome   5054197058929

 
             
   

2019   Metronome   5054197059568

 
             
    2021     Metronome     5054197118586